Člověk potřebuje ke svému životu kyslík a čerstvý vzduch. Obecně se doporučuje v běžných domech větrat každou hodinu. Při dýchání se ve Vašem domě tvoří oxid uhličitý (CO2) a v případě, že nevětráte, tak dochází k překročení hygienického limitu. Kolem Vás se hromadí pachy, vlhkost, pach z čistících prostředků, odpadků, kouř od kuřáků a další škodliviny, které mohou způsobit bolesti hlavy, pálení očí, oslabení imunitního systému či únavu. V noci nezbývá nic jiného než nechat pootevřené okno a ani průvan během dne Vašemu zdraví nepřidá.

A přitom nízkoenergetický pasivní dům nabízí jednoduché a komfortní řešení!

  • Automatické větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou a rozvody. Čerstvý vzduch se přivádí do domu automatickým větracím systémem s rekuperačním výměníkem, ve kterém odváděný vzduch předává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu
  •  Řízené větrání zajišťuje potřebný přívod čerstvého vzduchu, který je v zimě příjemně zahřátý.
  •  Už nemusíte otevírat okna do průvanu, protože vzduch proudí místností v řádu centimetrů za sekundu a Vy ho nevnímáte.
  • Vaše děti s alergiemi pocítí změnu k lepšímu – doma je čeká vzduch bez pylů, alergenů, plísní (jeden z nejzávažnějších problémů současných novostaveb) a celkově příjemné mikroklima.
  • Přiváděný vzduch prochází prachovým nebo pylovým filtrem.