Rekuperace = vyšší komfort bydlení s nižšími náklady

Topení i ochlazování při rekuperaci probíhá při zavřených oknech. To však neznamená, že okna nesmíte otevírat. Dům s rekuperační jednotkou funguje jako každý jiný dům a je jen na Vás, zda budete větrat okny či nikoliv. Rekuperační jednotka Vás nijak neomezí - naopak! Zajistí komfort Vašeho bydlení a výrazně sníží náklady spojené s chlazením a vytápěním Vašeho domova.

Jaké výhody získáte zavedením rekuperace?

1) Trvale čerstvý vzduch bez pylů a prachu

Doma budete mít díky výměně vzduchu neustále čerstvý vzduch, aniž byste větrali oknem.  Pylový filtr zachytí pyly a jiné alergeny a zamezí jejich vniknutí do domu. Hospodyňky potěší také úspora námahy při úklidu. Rekuperace sniží celkovou prašnost v místnostech.

U většiny domácností bez rekuperace se pohybuje koncentrace CO2 na hodnotách okolo 2000-2500 ppm. Abyste dosáhli optimálních hodnot CO(do 1500 ppm) a cítili jste se doma komfortně, bylo by vhodné větrat každé 3 hodiny. Rekuperace větrá za Vás.

2) Zdravý domov bez vlhka, plísní a roztočů

V tepelně izolovaných stavbách často dochází k vyšší vlhkosti. Rekuperace vám do domu nepřetržitě pouští oběh čerstvého vzduchu a brání tak vzniku plísní. Váš domov chrání i před roztoči.

3) Méně bacilů, méně nemocí

Zavedením rekuperace budou Vaše děti méně nemocné. Bacily, kterými se při odkašlávání plní vzduch, jsou odváděny z místnosti ven. Vzduch je tak čistější a zdravější.

4) Úspora tepla až 30 %

Rekuperace umožňuje snížení energetických ztát, k nimž dochází při klasickém větrání oknem. Díky rekuperaci Paul ušetříte 25 – 30 % nákladů na vytápění Vašeho domu.

5) Nízká spotřeba a hlučnost rekuperačních jednotek

Rekuperace Zehnder má nízkou spotřebu elektrické energie (50-100 W/h). Jistě oceníte i velmi tichý chod těchto rekuperačních jednotek (cca 20db).

6) Kontinuální odsávání pachů a cigaretového kouře

Při rekuperačním procesu dochází k neustálé výměně vzduchu. S tím souvisí i kontinuální přirozené odsávání pachů včetně kouře z cigaret a jiných nežádoucích zápachů.

7) Tiché spaní bez hluku

Rekuperace Vám dopřeje spokojený spánek. Není při ní potřeba větrat oknem a Vy tak v noci budete moci klidně spát - bez jakéhokoliv hluku z ulice.