Rekuperace slouží ke zpětnému získávání tepla. Přiváděný vzduch v rekuperační jednotce přebírá teplo z odváděného vzduchu a minimalizuje tak tepelné ztráty stavby. Vzduchotěsný pasivní dům je permanentně příjemně větrán. Díky rekuperaci větráním však neuniká téměř žádné teplo.

 

Rekuperační jednotka

Hlavní částí rekuperační jednotky je výměník tepla. Výměník zajišťuje odběr tepelné energie vzduchu, který je odváděn z domu. Teplo pak předá chladnému čerstvému vzduchu, který je přiváděn do domu.

Mimo výměník tepla rekuperační jednotka obsahuje ventilátory, které zajišťují transport čerstvého a odtah použitého vzduchu. Nejmodernější rekuperační jednotky mají také filtr, které brání vniknutí prachu, pylů a alergenů do domu.  

Rekuperační jednotka bývá umístěna v technické místnosti, ve sklepě, na půdě, v koupelnách či šatnách. Teplota by však v této místnosti neměla klesnout pod bod mrazu. Vzduch je přiváděn k rekuperačnímu zařízení přes obvodovou zeď nebo přes zemní výměník. Jeho odvod pak prochází nad střechu stavby nebo přes stěnu. Pokud jde o stejnou stěnu jako u přívodu vzduchu, je třeba dbát na to, aby byly otvory od sebe vzdáleny min. 2 metry. Odváděný vzduch by měl být zároveň výše než otvor pro přiváděný vzduch.

Rozvody rekuperace

Čerstvý vzduch je do místností přiváděn rozvody - potrubím, nebo plochými kanály speciálně vyrobenými pro rozvod vzduchu. Potrubí se po 1 m připevňuje k pevné stropní desce. Pokud je potrubí vedeno v podhledu v interiéru, není třeba ho dál tepelně izolovat. Potrubí je možné umístit také v podlaze (zalité betonem). Pak se potrubí musí podložit a izolovat tepelnou izolací. Izolace je nutná i tam, kde vzduchovody vedou mimo interiér stavby.

Regulace vyústek

Aby byl dům správně a účelně větrán, je nutné přivádět a odvádět z každé místnosti přesný objem vzduchu. K přivádění a odvádění vzduchu se za tím účelem v každé místnosti instalují přívodní nebo odváděcí vyústky. Jejich regulace se provádí pomocí anomometru.

Anemometr

Anemometr je speciální měřící přístroj, který je nezbytný k zajištění vyváženého proudění vzduchu v místnostech. Každou místnost v domě je při realizaci nutné zaregulovat  tak, aby bylo zajištěno správné množství vzduchu.

Stropní nebo podlahové výustky?

Vhodnější jsou stropní výústky. Vyústky v podlaze jsou totiž značně nepraktické - neumožňují např. změnu nábytku a práší se na ně. Stropní vyústky stlačují teplý vzduch od stropu, a přispívá tak k vyváženější teplotě v celém prostoru místnosti.


Pasidum - cesta za úsporným domovem!